niedziela, 29 grudnia 2013

BEZ AUTONOMII DLA KRESÓW NIE BĘDZIE MIĘDZYMORZA


Międzymorze uznane jest w Polsce za taką konstrukcję geopolityczną, która zapewni Polsce suwerenność i siłę. Należy jednak oczekiwać, że politycy myślący o zbudowaniu tego ogromnego, wielopaństwowego projektu, będą także potrafili zabezpieczyć w nim narodowy byt ponad 1,5 mln Polaków mieszkajacych na wschód od Linii Curzona. Autonomia narodowa dla tych regionów na Kresach Wschodnich, gdzie Polacy są większością lub stanowią istotną mniejszość, powinna być warunkiem wstępnym dla budowy Międzymorza. Nie będzie Międzymorza bez równoczesnego, sprawiedliwego rozwiązania sprawy polskiej na Kresach. Takim rozwiązaniem jest autonomia narodowa.    

sobota, 28 grudnia 2013

AUTONOMIA DLA KRESÓW - LEGALNE, RACJONALNE I REALNE ROZWIĄZANIE NA DZIŚ DLA PRZETRWANIA POLSKOŚCI


Polacy (kolor jasnobrązowy) są drugą pod względem liczebniości narodowością w 18 powiatach ("regionach") Kresów południowo-wschodnich, jakie należą dziś do Ukrainy. Musimy wywalczyć dla nich dwujęzyczność a następnie autonomię narodową. Więcej tu:
http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz/miedzy-potulnoscia-ekstaza-i-histeria
Kontakt: balachowicz@gmail.com